چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

اخبار

تشکیل جلسه هماهنگی و رفع معایب با حضور بخش های مختلف اداره بندر و دریانوردی کنگان

در پی حادثه آتشسوزی در اسکله تجاری بندر کنگان در تاریخ 97/4/21 دو فروند لنج با بیش از ۴۰ درصد خسارت و ۱۵ نفر مصدوم برجای گذاشت.
۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۴

انتظار آتش گرفتن ۱۵ فروند لنج را داشتیم / فرماندهی مهار آتش سوزی توسط مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی

مدیرکل بنادر و دریانوردی ستان که به طور اتفاقی برای بازدید و سرکشی به بنادر جنوب استان در محل وقوع حادثه حضور داشتند؛ ایشان به خوبی مدیریت، فرماندهی و کنترل آتش سوزی را انجام دادند
۲۴ تیر ۱۳۹۷ ۰۷:۲۳

آلبوم بندر

موضوعات مرتبط