یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخبار

دوره آموزشی "بررسی قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست دریایی "

دوره آموزشی "بررسی قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست دریایی "

مانور تجسس و نجات دریایی و اطفاء حریق بندر کنگان

عملیات مانور تجسس و نجات دریایی و اطفاء حریق با مدیریت اداره بندر کنگان

الماسی: بنادر جنوب استان بوشهر باید توسعه یابند

الماسی: بنادر جنوب استان بوشهر باید توسعه یابند

مرحله دوم توزیع برشور " کار ایمن " میان شناور های متردد در آبهای استان بوشهر

بمنظور پیشگیری و کاهش سوانح و رخدادهای دریایی ، برشور کار ایمن میان شناور های متردد در آب های استحفاظی استان بوشهر ، توزیع گردید.

بازدید معاون توسعه و تجهیز سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر استان بوشهر

مهندس علی آبادی، عضو هیات عامل و معاون توسعه و تجهیز سازمان بنادر و دریانوردی به همراه هیاتی، از بنادرجنوبی استان بوشهر بازدید کرد.

آلبوم بندر

موضوعات مرتبط