جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
 

امار تخلیه و بارگیری سال1397

تنـاژ کل

مقصد

نوع شناور

تعداد شناور

   6200 تن

قطــر

موتور لنج باری(چوبی،فایبر)

80 سفر

 

((آمار 21ماهه سال96 صادرات بندر کنگان))

 

آمار کلی تردد سال 96 : 600 سفر

تناژ کل کالای وارداتی:53000تن

تناژ کل کالای ملوانی :42000تن

تناژ واردات کالای تجاری:11000تن

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۴۵

آمار عملکرد مقایسه سه ماه