جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
 

شهرستان کنگان یکی از سرزمین های کهنسال ایران می باشد و تاریخ بندر کنگان را باید از دوران تاریخی پیش از ایلام بررسی کرد، اما در تاریخ مکتوب و در آثار نوشته های جغرافیدانان پیش از این تا دوران صفوی از بندرکنگان به طور اختصاصی نامی برده نشده است و بندرکنگان به عنوان نواحی بندر کهن و تاریخی سیراف ( شهر سندباد بحری و دریانوردان افسانه ای) شناخته می شده است.

بندرکنگان از دوران صفویه رشد رو به کمال خویش را سپری نموده است و در فراز و فرودهای تاریخی صفویه، زند و قاجار به عنوان یکی از بنادر مهم خلیج فارس شناخته شده است.

فارس ‏نامه ناصری درباره کنگان می‏ گوید: « هوای این بلوک از ماه سور تامیزان، گرم و بسیارتر، شکار آن کبک و تیهور ومرغ کبک انجیر است. درقدیم این بلوک را«سیراف» می‏گفتند و قصبه آن را نیز«سیراف» و آن بلد خراب گشته و محله‏ای از آن باقی مانده است و آن را بندرطاهری گویند و سال‏ها است قصبه‏این بلوک را «کنگان» قرار داده‏اند.

به مسافت شصت ‌و اند فرسخ از شیراز دورافتاده، کشت و زرع این بلوک و نخلستان ‌اش همه، دیمی است و از آب گاوچاه، سبزی و بقولات به عمل‌آورند و آب چاه بیش‏تر این بلوک، اگرچه صد قدم از دریا دور است، شیرین وگوارا است وگذران اهل ‌اش بیش‏تر ازمسافرت دردریا وتجارت است.»

در ادبیات سیاسی و اجتماعی دوران قاجار، بندرهای (کنگان، سیراف، عسلویه) بنادرثلاث نامیده شده اند.

در لغتنامه دهخدا به نقل از انجمن ناصری از آن به نام کُنگ یاد شده‏است: «کُنگ، بندری است از بنادر فارس، که آن را کنگان گویند…

بوشهر در یمین و عسلویه در یسار واقع شده، و شیخ جباره عرب تمیمی حاکم آن بوده‏است…

این بندر را دیده‏ام و از بوشهر قدیمی‏تر است.»

و محمد ابراهیم کازرونی، در تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس از کنگان می نویسد:

این بندر بازاری و اصناف متعدد در آن مشغول کار و چهار باب کاروانسرا در آن بندر معمور و اهل معاملات در آن‏ها ساکن‏اند و آن بندر معتبرین آن‏ها صاحب جهاز و سفر هندوستان و ملک یمن می ‏نمایند ومعاملات آن‏ ها تنباکو است.

و از گرمسیر فارس خریده و در بغل و بتیل و بگاره ‏های خود حمل نموده و روانه هند و یمن می ‏گردند. و بسیاری هم خود استطاعت تجارت ندارند، کرایه‏کش و ارباب نعمت و دولت نیز در آن بندر بسیار است و متفرقه هرجا نیز در این بندر بسیار است امروزه با گسترش بهره ‏وری از میدان‌گازی پارس و شکل‏گیری منطقه ‌ویژه ‌اقتصادی انرژی‌ پارس، از نقش تجارت و دریانوردی و خرده اقتصاد کشاورزی و شبانی در شهرستان کنگان کاسته شده و شهرستان‌کنگان به یک شهرستان صنعتی تبدیل شده‏است.

کنگان (کنگ + آن، به فتح کاف) «کَنگ» به‌معنای پیشروی آب‌دریا در خشکی و «آن» پسوند مکان درادبیات‏فارسی است.

کنگ با فتح کاف به جایی گفته می‏شده‏ است که میان دو خور قرارگرفته ‏باشد، این قول از آن جهت قابل تعمق است که در قسمت شرق و غرب شهر فعلی کنگ، آثار دو خور بزرگ به نام خور سور و خور غاریه موجوداست که درگذشته مملو از آب بوده ‏است و کشتی‏ها برای بارگیری و تخلیه به داخل آن‏ها می‏رفته ‏اند.

برگرفته‏شدن نام کنگان از کنگ به فتح کاف بسیار روشن به نظر می‏رسد، چرا که اگر نگاهی به پیشینه این نام در باور ایرانیان بیندازیم، به شهر کهن و مقدس کنگ بر کناره دریا و نزدیک به کوه‏ها خواهیم رسید.

کنگ مقدس‌ترین شهر اسطوره‌ای زرتشتیان و آریایی‌ها می‌ باشد که سیاوش درخشان آن را در کناره کوه و دریا ایجاد کرد.

کلمه کنگ وشهر کنگ بارها وبارها در اوستا و دینکرد و مورد استفاده قرار گرفته ‌است ویکی از آشناترین کلمات ایرانی -آریایی می‌ باشد. فردوسی می ‌گوید هر آن کو ندیدست کنگ / نخواهد که آید به گیتی درنگ. امروزه در گویش محلی مردم جنوب، کنگ به معنای گوشه نیز می‎‏ باشد.