جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
 

نمای کلی از اسکه بندر کنگان

 

شناسنــامه بنـدر

بندر کنگــان

Kangan  Port

موقعیت جغرافیایی بندر

27درجه و 49 دقیقه شمالی

52 درجه و 3 دقیقه شرقی

اطلاعـــات جغرافیایی و عمــومی

شهرستان

کنگان

استان

بوشهر

فاصله تا مرکز استان (کیلومتر)

215 کیلومتر

فاصله بندر تا منطقه مسکونی

داخل شهر

سال ساخت

_

سال بهره برداری

1391

نوع حاکمیت در بندر

اداره بندر و دریانوردی کنگان

بهره بردار

اداره بندر ودریانوردی کنگان

نوع حاکمیت در منطقه

فرمانداری

وضعیت راه دسترسی به بندر

خیابان آسفالته

نوع کاربری(تجاری، صیادی و یا نفتی)

تجاری

موقعیت بندر نسبت به دریا
(خور طبیعی، کانال دسترسی و یا دریا)

دریا

مساحت کل بندر

4 هکتار

مساحت اراضی پسکرانه

_