جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
 

اخبار

گزارش تصویری بازدید مدیر کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی

گزارش تصویری بازدید مدیر کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی

گزارش تصویری بازدید مدیر کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی

گزارش تصویری بازدید مدیر کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی جناب آقای مهندس عباسی راد به همراه هیئت همراه و همچنین معاون عمران فرمانداری بندر کنگان جناب آقای مهندس بشی از اسکله تجاری کنگان صورت گرفت.