یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

مرکز کنترل ترافیک دریایی بندرکنگان– کنترل کنگان (KANGAN PORT CONTROL) 
 
بر اساس ماده ۵ قسمت B از کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) هر کشور عضو کنوانسیون یا به تنهایی و یا با کمک دیگر کشورها می بایست تاسیسات ساحلی جهت فراهم نمودن خدمات هوایی یا زمینی ارتباطات رادیویی ایجاد نماید.سازمان بنادر و دریانوردی نیز یا توجه به این مهم و همچنین بر اساس بند ۶ از ماده سوم  آئین نامه سازمان که اداره شبکه های مخابراتی در دریا و خشکی برای تماس با کشتیها و بنادر تابعه را از وظایف سازمان قرارداده است اقدام به ایجاد ایستگاه های ساحلی ارتباطات دریایی و کنترل ترافیک نموده و با توسعه مدیریت بر این مراکز در راستای ارتقای ایمنی دریانوردی و انجام وظایف حاکمیتی خویش قدم برداشته است.
مرکز کنترل ترافیک دریایی بندرکنگان با نام اختصاری کنترل لنگه (KANGAN PORT CONTROL) و با هدف پوشش رادیویی آبهای ساحلی منطقه و ایجاد ایمنی و امنیت تردد شناورها بصورت شبانه روزی در حال فعالیت و آماده خدمات رسانی به شناورها می باشد.
 

 

وظایف و خدمات قابل ارائه در ایستگاه بندرکنگان :
● انجام هماهنگی عملیات های ورود، خروج و جابجایی شناورها
● انجام هماهنگی عملیات های پهلو دهی و جداسازی شناورها
● هماهنگی و نظارت بر عملیات لنگراندازی و لنگربرداری شناورها در لنگرگاههای داخلی و خارجی
● هماهنگی عملیات راهنمایی و یدک کشی شناورها
● همکاری و هماهنگی های لازم در شرائط اضطرار کشتیها در محدوده بندر (در اتفاقاتی همچون آتش سوزی، از دست دادن نیروی رانش و کنترل، آلودگی ایجاد شده توسط کشتی و ....)
● دریافت پیام های مربوط به آلودگی آب دریا و انتقال پیام به مرکز مقابله با آلودگی آب دریا
● نظارت بر حسن اجرای مقررات دریایی و بندری در خصوص پرچم ها و چراغ ها
● همکاری و هماهنگی در مانورها و طرح مسافری نوروزی
● هماهنگی و نظارت بر عملیات لنگراندازی و لنگربرداری شناورها در لنگرگاههای داخلی و خارجی.
      ● ارائه سرویس های رادیو تلفنی درباندهای VHF,MF,HF جهت برقراری ارتباطات پرسنل کشتی با مقصد مورد نظر وبلعکس
● اعلام وضعیت هواشناسی از طریق تجهزات رادیویی به شناورها
● بررسی و پیشنهاد تجهیزات مورد نیاز ایستگاه های مخابرات دریایی
  
تلفن های مخابرات دریایی:

 

TEL:+987731662307-1550 ;  ;